Γνωσιακη-συμπεριφοριστικη ψυχοθεραπεια

Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία είναι ψυχολογική θεραπεία η οποία βασίζεται σε επιστημονικές αρχές για τις οποίες η έρευνα έχει δείξει ότι είναι αποτελεσματικές σε ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων  :

·         Συναισθηματικές διαταραχές (κατάθλιψη, δυσθυμία, διπολική διαταραχή)

·         Διαταραχές άγχους (διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, κ.α.)

·         Διαταραχές πρόσληψης τροφής (βουλιμία, ανορεξία, υπερφαγία)

·         Διαταραχές χρόνιου πόνου

·         Προβλήματα ελέγχου του θυμού

·         Διαταραχές προσωπικότητας

·         Διαταραχές του ύπνου

·         Προβλήματα σχέσεων

·         Προβλήματα σχετιζόμενα με χρήση ουσιών ή αλκοόλ

·         Ψυχοσωματικά προβλήματα, κ.α.

Η κεντρική ιδέα κάθε θεραπείας που αυτοαποκαλείται «γνωσιακή» είναι ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις και η συμπεριφορά  των ατόμων επηρεάζονται σημαντικά από τις γνωσίες, δηλαδή τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τις ερμηνείες τους για τον εαυτό τους ή τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται, την ερμηνεία δηλαδή που δίνουν στα γεγονότα της ζωής τους (Καλαντζή-Αζίζι, Α., Ευθυμίου, Κ., 2010).  Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, αποτελεί μια δομημένη και προσανατολισμένη προς τους στόχους θεραπευτική προσέγγιση. Ο πελάτης συνεργάζεται με τον θεραπευτή προκειμένου από κοινού να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα προβλήματα/δυσκολίες με βάση τη σχέση ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά.

    Η θεραπεία συνήθως εστιάζεται στις δυσκολίες του εδώ και τώρα και βασίζεται στην ανάπτυξη μιας κοινής ανάμεσα στον θεραπευτή και τον πελάτη άποψης για τα προβλήματά του. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στον καθορισμό των προσωπικών στόχων και στρατηγικών στη θεραπεία, κάτι το οποίο παρακολουθείται και αξιολογείται συνεχώς. Παρόλο που η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία εστιάζει στα παρόντα προβλήματα, αν αυτά συνδέονται με συναισθηματικές δυσκολίες του παρελθόντος τότε γίνεται η αναζήτηση, διερεύνηση και αξιολόγησή τους, γίνονται οι συσχετίσεις του παρελθόντος με το παρόν και νοηματοδοτούνται σε σχέση με την παρούσα συμπεριφορά και συναισθήματα του ατόμου. Το έργο του γνωσιακού-συμπεριφοριστή θεραπευτή είναι να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να αναγνωρίσει τον τρόπο που ο ίδιος ερμηνεύει τα γεγονότα-καταστάσεις, τις αντιλήψεις-πεποιθήσεις του για τον εαυτό του, τον κόσμο, το παρελθόν και το μέλλον, καθώς επίσης και τη σχέση ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά.

 

Επαφή

Αλεξάνδρα Κοπανάρη Bασ. Σοφίας 24, Τ.Κ:15124, Μαρούσι
(πλησίον Δημαρχείου Αμαρουσίου)
Δέχεται με ραντεβού: 6946113807 alexandrakopanari@gmail.com